Rynka att ta bort rullen, gummirullar, industria rullar producenten, den uppehålla apparaten för kärnan, coronatreater, clad bugad rulle för metallEBONITERULLE

Eboniterulle

Vi förar till dig som ett överlägset spann av vilkna Ebonitegummirullar har earned höga accolades alltifrån kunderna och finnas endorsed till finnas exklusivt och matchless. Detta spann av Ebonitegummirullar finner immense sed i diverse industrier. Ebonitegummirullen finnas erbjudit till beställarna i klippabottenpris och inom ett stipulerat tidsutrymme.

Vi erbjuder ett brett spann av eboniterullar som finnas tillverkat genom att använda kvalitéråvaran, som finnas sourced alltifrån trustworthy säljare. Därutöver vårt spann finnas i stånt av att motstå höga temperaturer av imma och vatten. Vi skaffar dessutom customization såsom nödarna och specificeringen av våra beställare.

Specificering
 

Extern diameter

Murtjocklek

Längd

en mm 80

2.0 en mm

en mm 3600

en mm 100

2.5 en mm

en mm 3600

en mm 100

3.0 en mm

en mm 3600

en mm 120

2.5 en mm

en mm 3600

en mm 140

2.5 en mm

en mm 3600

en mm 160

2.5 en mm

en mm 3600

en mm 180

2.5 en mm

en mm 3800

en mm 200

2.5 en mm

en mm 3000

en mm 300

2.5 en mm

en mm 3800

en mm 400

2.5 en mm

en mm 4000

Storlek:  Diameter fram till och med en mm 600

Längd: Fram till och med en mm 9000