Rynka att ta bort rullen, gummirullar, industria rullar producenten, den uppehålla apparaten för kärnan, coronatreater, clad bugad rulle för metallcentrera att vägleda systemmen

Centrera vägleda systemmen


Centrat som vägleder ansökan, får involverar heller fast eller att flytta avkännaresystemmen. Guidesystemmen förvarar centrumlinjen av nätet i en exakt position. I fall att av att flytta avkännarecentrat som vägleder, avkännarna placerar om sig fortlöpande, till upptäcker både nätkanter och bevarar automatiskt centrumlinjen som är irrespective av någon breddvariation. 

Den finnas tillrättaren med två vilkna avkännare förvarar i stort en kontroll på både kanter till för att bevara centrumlinjen av att flytta nätet. Den kan finnas åstadkommit med den både Hydro- pneumatiska kraftinpackningen och fotocellen baserade elektroniska controllern.