Rewinder enhet, Unwinderenhet som spolar tillbaka och lindar av maskinen som nystar spola tillbaka maskinenrewinderenhet

Rewinder enhet

·,         Vi tillverkar nya Rewinder enheter av allaa storlekar för dina gammala maskiner gillar Rotogravure, skärmaskinen Rewinder, Etc.

·,         Enheterna finnas klart tillgängligt med nättillrättarenheter.

Storlek:

Alltifrån en mm 100 till en mm 7000

 rewinderenhet