Rynka att ta bort rullen, gummirullar, industria rullar producenten, den uppehålla apparaten för kärnan, coronatreater, clad bugad rulle för metallräfflade rulle

Räfflade rulle
Gummi räfflade Spreaderrullen
Diamanten räfflade Spreaderrullen
 

Flera slag av gummi räfflade rullar finnas tillgängligt såsom per specifikt krav gillar diamanten räfflade rullar som var spiralformiga räfflade rullar som var raka räfflade rullar Etc. för winder, diamanten räfflade fordrad gummirulle, spiralformigt, och spiralt räfflade gummirullar som burken finnas försett såsom per ansökankrav. 

När nätet finnas ha ett mycket delikat lagrar, såsom i fall att av metalized, heller gummiexpanderrullen, nor den Polyband expanderen duger för ändamålet. 

För sådan slag av ansökningar gummi räfflade spreaderen som rullar finnas ideal. De finnas i stort gummirullen ha den enastående fåramodellen på gummiyta. Cushioningen och resonancen av gummi räfflade spreaderen som rullar finnas åstadkommit förfallet till fåramodellen, vilkna fabrikat dessa rullar som var i stånda av att behandla delikat filmer utan någon skada under skrynklan som tar bort process. 

Gummi räfflade spreaderen som rullen finnas ideal i delikat filmansökan, liksom enastående Metaliser, Etc. A räfflade har finnas gjort på gummirullen till förhöjer fördelande effekt, utan att skada den delikat filmen. Cushioningen och resonancen finnas finnas åstadkommit förfallet till den speciala tekniken som räfflar modellen.