Rynka att ta bort rullen, gummirullar, industria rullar producenten, den uppehålla apparaten för kärnan, coronatreater, clad bugad rulle för metallvägleda för chaser

Vägleda för Chaser


Ettan ett annat slag av nätpositionstyrning inbegriper att jaga etta, eller två nät till ett hänvisningnät till åstadkommer en önskad kantinriktning av multipellagrar. Detta finnas gjort vid heller mekaniskt eller elektroniskt slavtvå eller mer mycket avkännare. En sådan aktivering finnas användbart för laminationprocess. 

Den finnas den special utformade tillrättaren för laminationväxter. Den finnas mycket kritiskt, och viktigt i modern era till producera minimum wastage, och exakt laminates. Detta finnas åstadkommit med TWE-Chaserguiden. Den riktar in constantly ettan av nätet som två går för lamination, och samtidigt, förvarar att fatta hänvisning av det andra nätet till för att bevara det konstant nätavståndet. Detta resulterar direkt i till minimum klipper avfall hos mer hög exakthet och produktion.