Rynka att ta bort rullen, gummirullar, industria rullar producenten, den uppehålla apparaten för kärnan, coronatreater, clad bugad rulle för metallknurlingrullar

Knurlingrullar

 

CON – PAP-– TEX tillverkar brett spann av Knurlingrullar. Tillgängligt i olik slag, storlekar och kapacitet för olik ansökan i industrierna. Knurlingrullarna finnas brett använt för dess hållbarhet, tillförlitlighet, korrosionsmotstånd, fuktmotstånd, Etc.-Knurlingrullar finnas kännt såsom borsterullar dessutom och använt i anläggning som skrivar ut maskiner, gummiindustrier, Etc.