Rynka att ta bort rullen, gummirullar, industria rullar producenten, den uppehålla apparaten för kärnan, coronatreater, clad bugad rulle för metallGUMMIFODRAR

Gummifodrar


Främst använt i kemiska industrier för dess anticorrosive kvalité & dess motstånd mot allaa sorter av syror. Vi kan tillförsel dessa som inalles fodrar sorter av naturliga & syntetiska gummin såsom per de funktionsdugliga parametrarna och beställarekravet.