Metallrulle, metallExpanderrulle, skrynkla som tar bort rullen, gummirullar, industri rulleproducent, clad bugad rulle för metallmetallexpanderrulle

MetallExpanderrulle
Metallpilbågerulle
MetallExpander
 

metallexpanderrulleMetallExpanderrullen finnas mest avsedd i snabba massa- & papper- & textilansökningar den som kännas dessutom såsom skrynklaborttagningsmedel, pilbågerullar & bananrullar. 

Metallexpanderrulle som hård har vilken kromyta, duger för snabbt, och höga spänningsansökningar för pappersindustriar, särskilt för skärmaskinre-winders, kalendrar, Poop rullar, M.-G-cylindrar.  På snabba maskiner den inte nötning, & tåren, så som den finnas gemensamt använt i stället för gummipilbågerulle.

Slag av metallExpanderrulle:
 

1.       Individuellt inslag som roterar slag

2.       Enda bit som roterar slag. (Den finnas alltför förfallen heavyweight dess inre anläggning och

       fordra extra bilturer & Pulleys till biltur rullen),

  • Metallpilbågerulle med individen som roterar inslag

  •  MetallExpanderrulle med hård kromyta

  •  Utformade pilbågerullar för kol stål

  • Metallpilbågerulle med pilbågevinkeln som justerar detmask hjulkugghjul