Rynka att ta bort rullen, gummirullar, industria rullar producenten, den uppehålla apparaten för kärnan, coronatreater, clad bugad rulle för metallINFLATABLE GUMMITUB

Inflatable gummitub


Våra gummituber finnas omfattande använt i textilen som roterar maskiner och luft som expanderar axlar. Vi finnas tillverka inflatable gummituber som finnas inpassat med följa delar:

 

Ø-mässinginventarier

Ø-slutproppar

Olik tryckvärdering för Ø

Inflatable gummituber för luft finnas använt i textilen som roterar maskiner och luft som expanderar axlar. Slut av den inflatable tubburken finnas plomberat med sedslutproppar och luftöppningsmunstycken