Rynka att ta bort rullen, gummirullar, industria rullar producenten, den uppehålla apparaten för kärnan, coronatreater, clad bugad rulle för metallytawinderenhet


YtaWinderenhet  

·,         Vi tillverkar nya ytaWinderenheter av allaa storlekar för dina gammala maskiner gillar Extrudermaskinen, pappermaskinen, Rotogravure, skärmaskinen Rewinder, Etc.

·,         Enheterna finnas klart tillgängligt med nättillrättarenheter.

 Storlek:

Alltifrån en mm 100 till en mm 7000