VÄGLEDA RULLEN

Vägleda rullar
 

Vi har med oss ett spann av highqualityguiderullar som finnas görat alltifrån utvalda årskurser av råvaran. Design med precision, dessa rullar underlättar enhetlig distribution av lasten och assisterar rullekullagren till mycket mer högre laster för handtag. Starkt pålitligt och slitstarkt, vårt spann finnas tillgängligt i olika specificeringar som baseras på kravet av beställarna.