Rynka att ta bort rullen, gummirullar, industria rullar producenten, den uppehålla apparaten för kärnan, coronatreater, clad bugad rulle för metallKLÄMMA RULLAR

Klämma rullar


Vi finnas förlovat, i att erbjuda våra beställare med klämmarullar som finnas brett använt i gummi, underlägget, stålindustrier. Vårt spann finnas starkt erkännt för dess drag gillar resistent slitning och finnas hårdhet. I första hand använt för att skjuta ut järn alltifrån att bearbeta enheten, vårt spann finnas brett krävt i industrin. Vi erbjuder dessa rullar i omväxlande dimensioner och storlekar, så att vår spannburk överskrider förväntningarna av våra beställare.