Rynka att ta bort rullen, gummirullar, industria rullar producenten, den uppehålla apparaten för kärnan, coronatreater, clad bugad rulle för metallKNIVAR & SKÄRARE


GUMMIskärare

 

Gummi som beskärer knivar

Vi tillverkar hett eller kallt gummi och gummihjul som beskärer blad. Vi tillverkar och förser SED och det OEM-GUMMI & GUMMIHJUL som BESKÄRER KNIVAR & BLAD.

Allat av gummi och gummihjul som beskärer knivar och blad, finnas tillverkat till överskrider våra kundkrav och möter ovanligt allaa OEM-specificeringar.

Vårt gummi och gummihjul som beskärer knivar och blad, finnas tillverkat i diverse formar liksom cirkuläret, rakt, krökt, konvext, tandat, scalloped och för olika snittprocesser liksom att slits, att spola tillbaka, lakansväven, att perforating, guillotinen som beskärer och klipper. Våra gummi och gummihjulknivar och blad finnas ovanligt görat alltifrån de mest höga årskursverktygstålerna med strikt toleranser.